Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU v Bratislave

Inžiniersky študijný program Rádioelektronika
 
 1. Aplikovaná elektroakustika
  Číslo predmetu: 35325_3I
  Semester: letný
  Rozsah predmetu: 3-2-zs
  Počet kreditov: 6
  Prednášajúci: Ing. Anna Přibilová, PhD.
  F Informačný list predmetu
 2. Zvuková technika
  Číslo predmetu: 32373_3I
  Semester: zimný
  Rozsah predmetu: 3-2-zs
  Počet kreditov: 6
  Prednášajúci: Ing. Anna Přibilová, PhD.
  F Informačný list predmetu    4 skriptá Zvuková technika